Aantal jongeren met tinnitus stijgt en voorlichting en preventie meer nodig dan ooit!

Kunt u het zich voorstellen? Vierentwintig uur per dag een ruis, een piep, suis, fluit of gebrom in uw oor? Een hoge toon of een lage toon. Een enkele keer een heel muziekstuk. Continu of afwisselend. Oorsuizen, oftewel tinnitus, betekent geluid horen dat er niet is. Het aantal stijgt, vooral onder jongeren. Goede voorlichting en preventie zijn meer dan ooit nodig.

Achttien jaar is een leeftijd waar veel jongeren naar uit kijken. Het moment waarop je officieel volwassenen bent, mag stemmen, drinken en alleen auto mag rijden. Voor Davy (26) was het ook het moment dat de lichte piep in zijn oren, die hij na het stappen wel eens eerder had, niet meer wegging. Wat als je altijd een ruis, piep, brom, fluit, suis of een ander geluid hoort? Ruim 1 miljoen mensen in Nederland hebben hiermee te maken. Het aantal stijgt, vooral onder jongeren. Goede voorlichting en preventie zijn meer dan ooit nodig. Tijdens de Week van het Oorsuizen van 4 tot en met 10 februari 2020 luidt Hoormij.NVVS opnieuw de noodklok.

Wist u dat?

  • Tinnitus steeds vaker voorkomt bij jongeren?
  • Zo’n 20% van de jongeren in Nederland last heeft van tinnitus?
  • Dit vaak komt door het luisteren naar harde muziek, uitgaan en festivals?
  • Tinnitus ook een andere oorzaak kan hebben?

Davy: “Dat ik nu op de voorkant van Hoormij Magazine sta, had je me een paar jaar geleden niet moeten vragen. Ik heb het zo lang weggedrukt, wilde niet anders dan anderen zijn. Openheid helpt, maar daar moet je wel aan toe zijn. Dat is een proces. Ik wil graag andere jongeren helpen die hetzelfde meemaken. Preventie en voorlichting zijn superbelangrijk.” Lees zijn ervaringsverhaal.

Tinnitus geen gehoor

Begrip uit je omgeving is belangrijk. Hoe leg je uit aan anderen hoe belastend het is? Maak bijvoorbeeld gebruik van de geluidsfile ‘Tinnitus geen gehoor’. Hierop staan ruim 150 tinnitusgeluiden.

Wilt u meer informatie over tinnitus of samen met ons kijken naar de mogelijkheden voor preventie? Kom bij ons langs of maak een afspraak.

Brabant Oor
Bloemenoordplein 38A
5143 TC Waalwijk
0416-778660

Bron: Stichting Hoormij