Werkwijze

Een hoortoestel is een halffabricaat. Samen met u maken we er een product van dat perfect aansluit bij uw behoefte en verwachting. We werken aan de hand van objectieve kwaliteitsmaatstaven en hanteren het protocol gehoorhulpmiddelen en de NOAH-4 veldnorm. Hierbij staat uw wens steeds centraal. 

Werkwijze

Een hoortoestel is een halffabricaat. Samen met u maken we er een product van dat perfect aansluit bij uw behoefte en verwachting. We werken aan de hand van objectieve kwaliteitsmaatstaven en hanteren het protocol gehoorhulp- middelen en de NOAH-4 veldnorm. Hierbij staat uw wens steeds centraal.

Wat wilt u?

Het traject begint met een intakegesprek met onze audicien waarbij u aangeeft wat u van een hoortoestel verwacht. De audicien doet vervolgens een onderzoek om te beoordelen of hij aan uw verwachtingen kan voldoen. Zo nodig schakelen we andere specialisten in. Denk hierbij aan uw KNO-arts, audioloog of huisarts. Uiteraard pas na uw toestemming en puur voor uw bestwil.

Eerste toestel

Daarna gaan we over tot de keuze van het hoortoestel. Dit doen we op basis van de uitkomsten van het door ons uitgevoerde gehooronderzoek, eigen ontwikkelde vragenlijsten en indien nodig een door zorgverzekeraars verplichte vragenlijst. Zo komen we gezamenlijk tot de eerste keuze. Dit hoortoestel krijgt u gratis en geheel vrijblijvend van Brabant Oor op proef.

Proefperiode

De weken daarna evalueren wij met u, uw bevindingen. Als blijkt dat het gekozen hoortoestel niet maximaal aan uw wensen voldoet, zoeken we naar een oplossing die beter bij u past. Ook daarna blijven we u tijdens de proefperiode volgen om te controleren of het toestel echt aan uw verwachtingen voldoet. Ons doel is immers u een zo goed en prettig mogelijk gehoor terug te geven. U staat bij Brabant Oor centraal!

De keuze is aan u

Niet alle hoortoestellen worden door de ziektekostenverzekeraar (volledig) vergoed. U maakt zelf de keuze voor een goed toestel met een vergoeding of een geavanceerd hoortoestel dat niet door uw zorgverzekering vergoed wordt. Let wel: geavanceerde hoortoestellen zonder zorgvergoeding komen wel voor belastingaftrek in aanmerking.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem vandaag nog geheel vrijblijvend contact op